Bewogen2020_Website_fb.png

LEZING/ TALK - INTERLITRATOUR - PARELS UIT DE OOST-EUROPESE LITERATUUR

 

22/2

Arthis 

NL 

Arthis - het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis - selecteert eind februari parels uit de Oost-Europese literatuur die deel uitmaken van de Brusselse culturele rijkdom. Een presentatie die aanzet tot literaire ontdekkingen en wederzijds ontmoeten. De eigenzinnige selectie wordt bekend gemaakt in januari.

FR 

Découvrez des perles de la littérature de l’Europe de l’Est qui font partie de la richesse culturelle bruxelloise. Une sélection originale de la Maison culturelle belgo-roumaine vous attend.

EN 

Discover gems of Eastern European literature that are part of Brussels cultural treasure. Expect a unique selection from the Belgian-Romanian Cultural House.

22/2

Donderdag/ vendredi / Friday > 19:30 > 22:00

 

Arthis

Vlaamsesteenweg 33

1000 Brussel

Show map

Gratis / Gratuit / Free entrance 

Organisation, info & tickets:

www.interlitratour.be