top of page
Search

Allemaal Kinderen: The story of Nadia

NL:


In ‘Allemaal kinderen’ bundelt Annelies D’Hulster zevenentwintig verhalen van Brusselaars die opgroeiden over de hele wereld. Het zijn herinneringen uit de kindertijd van ouders uit een ander land en een andere tijd. Deze verhalen kunnen van iedereen zijn. Ze zijn herkenbaar voor iedereen, waar ook ter wereld je opgroeide. Want we zijn allemaal kinderen. De verhalen zijn verzameld in Jette. Ze zijn verteld door mensen die Nederlands leren en zijn bedoeld voor iedereen die van verhalen houdt.


Een van die verhalenvertellers is Nadia. ‘On voyage en lisant le livre’, zo vertelt ze. Ze houdt van verhalen vertellen en benadrukt keer op keer het belang van verhalen en vertellen. In ‘Boven Slapen’ blikt Nadia terug op een moment uit haar kindertijd. Een moment dat ze nooit is vergeten, en dat ze ook nooit zal vergeten. Ze vertelde het verhaal al aan haar kinderen, vrienden en aan andere mama’s aan de schoolpoort. Als het ging over de ongelukjes die ze al hebben meegemaakt, denkt Nadia snel terug aan haar gebroken neus.


“Nadia slaapt samen met haar zus. Ze hebben een stapelbed. Haar zus mag altijd boven slapen. Zij is de oudste. Maar vanavond overtuigt Nadia haar zus. Nadia mag boven slapen. ‘Niets aan mama zeggen’, fluistert ze haar zus toe. Ze huppelt de treden op naar boven. Opgewonden kruipt ze in haar nieuwe bed. Ze trekt de lakens hoog op tot onder haar neus. Ze valt snel in slaap. ‘Oppassen!’, zegt haar zus. ‘Er is geen rand aan het bed. Je kan er zomaar uitvallen.’ ‘Mmmmm’, mompelt Nadia, ‘alles is in orde!’ Boem patat. Het geluid is oorverdovend in de stilte van de nacht. Mama is vliegensvlug naar de kamer van de meisjes gelopen. Nadia ligt op de grond. Haar gezichtje naar beneden. Ze is uit bed gevallen en blijft stil liggen. Nadia is bewusteloos. Mama schudt aan Nadia, maar een tijdje beweegt ze niet. Tot ze wakker wordt. Wat is er gebeurd? Suf kijkt ze de kamer rond. Ze heeft pijn aan haar gezicht. Voorzichtig raakt ze haar mond aan. Bloed. Er is overal bloed aan haar gezicht en handen. ‘Nooit ga ik nog boven slapen!’, denkt Nadia. Mama heeft gelijk. ‘Later ga ik hetzelfde doen. Ik ga mijn kleinste kinderen verbieden boven te slapen.’ ‘En ik ga het stapelbed veilig maken met hekjes. Zo valt er nooit meer iemand naar beneden.’ (Boven Slapen uit Allemaal kinderen)


Nadia is ongelooflijk trots dat haar verhaal in Allemaal Kinderen verschijnt. Het maakt haar blij dat het boek de diversiteit van Jette weerspiegelt. Ze verbaast zichzelf soms nog over hoeveel verschillende nationaliteiten hier wonen. Nadia houdt ongelofelijk veel van haar buurt, de Margrittewijk in Jette en zou nooit willen verhuizen. Ze vindt het mooi dat het echte verhalen zijn die in het boek staan. Dat het de realiteit in verhalen is. Ook haar kinderen en mama zijn ongelooflijk trots op haar. Haar mama herinnert zich het verhaal ook nog. Van zodra Nadiahet boek in haar handen heeft, zal ze het als eerste cadeau geven aan haar mama.


Kom op 14 februari naar 'Everyone has as story' GC Essegem in Jette en laat je overrompelen door nog meer nostalgische en vooral hartverwarmende verhalen en herinneringen van over heel de wereld.


EN:


In ‘Allemaal Kinderen’ Annelies D'Hulster collects twenty-seven stories of Brussels residents who grew up all over the world. Different parents, from all over the world, tell their memories from their childhood. These stories can belong to anyone. They are recognizable for everyone, no matter where in the world you grew up. Because we are all children. The stories are collected in Jette. They are told by people who learn Dutch and are meant for everyone who loves stories.

One of those storytellers is Nadia. " On voyage en lisant le livre ", she says. She loves telling stories and emphasizes the importance of stories and storytelling over and over again. In 'Boven Slapen' Nadia looks back on a moment from her childhood. A moment she has never forgotten, and will never forget. She already told the story to her children, friends and other mothers. Their stories about the accidents they have already had, remind her of her broken nose…


"Nadia sleeps with her sister. They have bunk beds. Her sister always sleeps upstairs. She's the oldest. But tonight Nadia convinces her sister. This time Nadia can sleep upstairs. "Don't tell Mummy," she whispers to her sister. She hoops up the steps. Excited, she crawls into her new bed. She pulls the sheets up high, right under her nose and quickly falls asleep. "Watch out!", her sister says. There's no edge to the bed. You can just fall out. "Mmmmm", Nadia mumbles, "everything's fine! Bam. The sound is deafening in the silence of the night. Mommy rushed to the girls' room. Nadia is lying on the floor. Her face down. She has fallen out of bed and remains still. Mama shakes Nadia, but for a while she doesn't move. Until she wakes up. What's happened? She looks around the room, drowsy. Her face hurts. Carefully she touches her mouth. Blood. There's blood all over her face and hands. "I'll never sleep upstairs again!", Nadia thinks. Mum's right. I'll do the same later. I'm going to forbid my youngest children to sleep upstairs. "And I'm gonna make the bunk bed safe. No one will ever fall down like that again. (Boven Slapen from Allemaal Kinderen)


Nadia is incredibly proud that her story appears in Allemaal Kinderen. It makes her happy that this book reflects Jette's diversity. She sometimes surprises herself about how many nationalities live here. Nadia loves her neighborhood, the Margritte neighborhood in Jette and would never want to move. Her children and mom are also incredibly proud of her. Her mom remembers the story too. As soon as Nadia receives her first book of Allemaal Kinderen, she will give it to her mom as a present.


Come to 'Everyone has a story' in GC Essegem, Jette on February 14th and let yourself be overwhelmed by even more nostalgic and especially heartwarming stories and memories from all over the world.

36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page