top of page
Search

BEWOGEN breaks out!

NL.

Na de coronastilte hebben we voorzichtig terug wat doen ‘bewegen’ met de uitbreekweek van februari. De verstrengde maatregelen maakten het organiseren van een festival als Bal Bougé praktisch onmogelijk.


De uitbreekweek, dat was een kar met koffie, thee en koekjes, 4 locaties en 5 activiteiten. We waren oa. te gast bij de humanitaire hub van het Rode Kruis en Allée du Kaai waar we fijne samenwerkingen hadden.


Voor de artistieke insteek zorgden C’est BON in Laken, een traject van GC Nekkersdal samen met BON, illustratrice Azam, schrijver Jee Kast, stripkenner Miriam Meda & marionettenspeler Léa Le Fell. Ook CONNECT (het buddy-project van de VGC) en Brussels City of Stories passeerden aan onze kar.


Tijdens de uitbreekweek konden we contact leggen met ons doelpubliek en hun noden. Voor ons zeer waardevol en nog altijd heel erg nodig (en actueel, kijk maar naar de recente ontwikkelingen).


ENG.

After the corona silence, we cautiously "stirred things up" again with the February breakout week. The tightening measures made organising a festival like Bal Bougé impossible.

The outbreak week was: a cart with coffee, tea and biscuits, 4 locations and 5 activities. We were welcomed at the humanitarian hub of the Red Cross and Allée du Kaai, where we had some fine collaborations.


C'est BON in Laken, a project of GC Nekkersdal together with BON, illustrator Azam, writer Jee Kast, comic strip expert Miriam Meda & puppeteer Léa Le Fell provided the artistic touch. Also CONNECT (the VGC buddy-project) and Brussels City of Stories passed by our car.


During the outbreak week we were able to make contact with our target audience and their needs. Very valuable for us and still very much needed (and topical, just look at the recent developments).


FR. Après le 'silence corona', nous avons prudemment "bougé" à nouveau avec la semaine de rupture de février. Le resserrement des mesures a rendu l'organisation d'un festival comme Bal Bougé pratiquement impossible.


BEWOGEN s'échappe était: un chariot avec café, thé et biscuits, 4 lieux et 5 activités. Nous étions les invités du pôle humanitaire de la Croix-Rouge et d' 'Allée du Kaai, où nous avons eu de belles collaborations.


C'est BON à Laken, un projet de GC Nekkersdal en collaboration avec BON, l'illustrateur Azam, l'écrivain Jee Kast, la spécialiste de la bande dessinée Miriam Meda et la marionnettiste Léa Le Fell ont apporté la touche artistique. CONNECT (le buddy-project du VGC) et Brussels City of Stories sont également passés.


Pendant cette semaine, nous avons pu entrer en contact avec notre public et parler de ses besoins. Très utile pour nous et encore très nécessaire (il suffit de voir les récents développements).


Pics by @Ahmad Alsaadi and Walen

18 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page