top of page
Search

Insight: Memories and stories that bring people together

NL:

“Geïnteresseerd zijn in het verhaal van je buur is het ontdekken van een gezicht van de mensheid dat we nog niet kennen.” Met “Insight” wil artieste Charlotte Verdin in contact treden met het authentieke dat in ieder van ons zit, de vrije ruimte die in ons aanwezig is en die ons met elkaar verbindt. Ze brengt herinneringen van ver weg (door ervaringen, geschiedenis, dagelijkse leven…) en dichtbij (alle verhalen werden verzameld in Koekelberg) samen en laat ze over elkaar struikelen. Wat zeker is, is dat elk verhaal je zal raken. Herinneringen zijn ie

ts heel intiems. Het delen van een herinnering is het delen van een stukje van onszelf. Het maakt ons zowel sterk als kwetsbaar. Tijdens ‘Insight. From there to elsewhere’ kan jij deze herinneringen en verhalen komen bewonderen tijdens een wandeling door Koekelberg. De verhalen worden geëxposeerd op balkons, gevels, ramen en gebouwen. Verwonder je alvast over dit voorproefje.


“Ik was een jong meisje uit Ghana. Ik verbleef bij mijn stiefmoeder, die mij en mijn zus niet wilde wekken opdat we op tijd op school zouden geraken. Mijn stiefmoeder was schoolhoofd op dezelfde school. Ze zou me straffen wanneer ik ’s ochtends de huishoudelijke taken niet deed. Ze zou me zonder schoenen naar school sturen, als straf. Wanneer ik ouder werd, dacht ik na over hoe ze me behandelde. Het maakt me verdrietig. Vandaag de dag ben ik getrouwd en heb ik vier kinderen. Ik ben aan het leren naaien in een groep. In mijn klas zitten dove mensen. Ik geniet echt van de naaiklas met hen en ik probeer de gebarentaal te leren.”

Kom op 16 februari naar De Platoo tijdens Bewogen Festival en laat je verrassen door meer aangrijpende en ontroerende verhalen!


EN:


"To be interested in your neighbor’s story is to discover a face of humanity we don’t know yet." With "Insight", artist Charlotte Verdin wants to get in touch with the authentic that is present in each of us, the free space that is present in us and that connects us with each other. She brings together memories from far away (through experiences, histories…) and close by (all the stories were collected in Koekelberg) and makes them stumble over each other. What is certain is that every story will touch you. Memories are something very intimate. Sharing a memory is sharing a piece of ourselves. It makes us both strong and vulnerable. During "Insight. From there to elsewhere' you can come and admire these memories and stories during a walk through Koekelberg. The stories are exhibited on balconies, facades, windows and buildings. Be surprised by this preview.


"I was a young girl living in Ghana staying with my stepmother; she will not wake me and my sister up to go to school on time. My stepmother was Headmistress at the same school, so she will punish me because I could not do my house work in the morning. She will let me go to school without shoes as a punishment; as I grew up I think of this kind of treatment and I am sad. Today I am married with four children: I am in a group learning how to sew. In my class are deaf people. I really enjoy having the sewing class with them. I am learning the sign language."


Come to De Platoo during Bewogen Festival on the 16 of February and be surprised by many more touching and moving stories!


67 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page