top of page
thumbnail.png
thumbnail (2).png
thumbnail (1).png
thumbnail (3).png

MUSIC-WORKSHOP

Remork & Karkaba: what's in a name?

12.02 / 19.30-21.30h

@MetX, Brussel

NL - Introductie in de gnawa muziek, zang en dans.

Karkaba is een groep jonge Brusselse muzikanten die voornamelijk afkomstig zijn uit Marokko, onder leiding van Maalem Dris Filali en Mohamed Said Akasri. Sommigen onder hen zijn hier geboren, anderen zijn pas op latere leeftijd naar België gekomen. De groep promoot de traditionele muziek van hun land van herkomst, maar ook de uitwisseling en fusie hiervan met andere muziekstijlen. Hiervoor werken de muzikanten voornamelijk samen met de kunsteducatieve organisatie MetX. Bij Karkaba leren de muzikanten alles over gnawamuziek, dans en zang. Ze treden op met een groep blazers als Remork & Karkaba, maar ook samen met andere percussiegroepen. Iedereen is welkom!


FR - Introduction à la musique, au chant et à la danse gnawa. 

Karkaba est un groupe de jeunes musiciens bruxellois, principalement originaires du Maroc, dirigé par Maalem Dris Filali et Mohamed Said Akasri. Certains sont nés ici, d’autres sont arrivés en Belgique à un âge plus avancé. Le groupe souhaite promouvoir la musique traditionnelle de leur pays d’origine, mais aussi les échanges et la fusion de celle-ci avec d’autres styles musicaux. Les musiciens collaborent à cet effet principalement avec l’organisation d’éducation artistique MetX. Les musiciens de Karkaba apprennent tout sur la musique, la danse et le chant gnawa. Ils donnent également des concerts avec un groupe de joueurs d'instrument à vent sous le nom de Remork & Karkaba, mais aussi avec d’autres groupes de percussions. Tout le monde est le bienvenu !

EN - Introduction to Gnawa music, song and dance.

Karkaba is a group of young Brussels musicians mainly from Morocco, directed by Maalem Dris Filali and Mohamed Said Akasri. Some of them were born here, others came to Belgium later in life. The group promotes traditional music from their native country as well as dialogue and fusion with other musical styles. The musicians do so principally with the arts education organisation known as MetX. Via Karkaba, the musicians learn all about Gnawa music, dance and singing. They perform with a group of brass players as Remork & Karkaba and with other percussion groups. Everyone is welcome!

METX (c) Michiel Devijver_edited.jpg

12.02

woensdag / mercredi / Wednesday

19.30-21.30h

MetX

Lenglentierstraat 20

1000 Brussel

NL/FR/ENG

gratis / gratuit / free entrance

 

organisation: MetX

bottom of page